BIZ Việt Nam là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối máy thiết bị. Hiện tại, chúng tôi đang tuyển 10 Nhân viên kinh doanh phục vụ cho yêu cầu mở rộng kinh doanh của Công ty.