Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
0462 633 330
MÁY ĐO LỰC ĐẨY- KÉO/ GHI DỮ LIỆU - 475040-SD
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO LỰC ĐẨY- KÉO/ GHI DỮ LIỆU - 475044-SD
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO LỰC CĂNG/ NÉN - 475055
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO LỰC KÉO/ ĐẨY - 475044
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO LỰC KÉO/ ĐẨY - 475040
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO ĐỘ DÀY LỚP PHỦ - CG204
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY SIÊU ÂM ĐO ĐỘ DÀY - TKG100
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY SIÊU ÂM ĐO ĐỘ DÀY/ GHI DỮ LIỆU - TKG150
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO ĐỘ RUNG 4 KÊNH/ GHI DỮ LIỆU - VB500
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
BÚT ĐO ĐỘ RUNG - VB400
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO TỐC ĐỘ VÒNG QUAY TIẾP XÚC VÀ LASER/ TÍCH HỢP ĐO ĐỘ RUNG - 461880
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO ĐỘ RUNG - 407860
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO ĐỘ RUNG/ GHI DỮ LIỆU - SDL800
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
 KHÚC XẠ ĐO NỒNG ĐỘ ĐƯỜNG (0- 10%) TRONG NƯỚC TRÁI CÂY VÀ CHẤT LỎNG CN - RF16
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
KHÚC XẠ ĐO ĐỘ MẶN (0 đến 100ppt) - RF20
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
 KHÚC XẠ ĐO NỒNG ĐỘ ĐƯỜNG (0-32%) TRONG NƯỚC TRÁI CÂY VÀ CHẤT LỎNG CN - RF15
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
KHÚC XẠ ĐO GLYCOL/ DUNG DỊCH LÀM MÁT - RF40
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
KHÚC XẠ ĐO GLYCOL/ DUNG DỊCH LÀM MÁT - RF41
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
KHÚC XẠ ĐO NỒNG ĐỘ ĐƯỜNG (0- 32%) TRONG NƯỚC TRÁI CÂY VÀ CHẤT LỎNG CN - RF10
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
USB GHI DỮ LIỆU ÁP SUẤT, NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM - RHT50
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO CHÊNH ÁP - 407910
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO CHÊNH ÁP - 406800
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO CHÊNH ÁP (0 đến 0.5psi) - HD755
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO CHÊNH ÁP (0 đến 2 psi) - HD700
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO CHÊNH ÁP (0 đến 5psi) - HD750
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO CHÊNH ÁP - PS115
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY GHI DỮ LIỆU ÁP SUẤT 3 KÊNH - SD750
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
MÁY ĐO ÁP SUẤT/ GHI DỮ LIỆU - SDL700
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: