Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 66 754 666
Nguồn xoay chiều Uni AFC-30K (30KVA, 0-300V, 1%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni AFC-20K (20KVA, 0-300V, 1%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni AFC-15K (15KVA, 0-300V, 1%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni AFC-10K (10KVA, 0-300V, 1%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni AFC-7.5K (7.5KVA, 0-300V, 1%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni AFC-5K (5KVA, 0-300V, 1%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni AFC-3K (3KVA, 0-300V, 1%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni AFC-2K (2KVA, 0-300V, 1%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni ACP-20K (20KVA, 0-300V, 0.5%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni ACP-10K (10KVA, 0-300V, 0.5%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni ACP-7.5K (7.5KVA, 0-300V, 0.5%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni ACP-5K (5KVA, 0-300V, 0.5%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni ACP-3K (3KVA, 0-300V, 0.5%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni ACP-2K (2KVA, 0-300V, 0.5%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni ACP-1K (1KVA, 0-300V, 0.5%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni ACP-500 (500VA, 0-300V, 0.5%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni ACP-200 (200VA, 0-300V, 0.5%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn xoay chiều Uni ACP-15K (15KVA, 0-300V, 0.5%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn lập trình AC Prodigit 5200A (2KW/300V)
Giá: 112,617,000 VNĐ
Bảo hành:
Nguồn lập trình DC Keithley 2200-60-2 (60V, 2.5A, 150W, 1 kênh)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn lập trình DC Keithley 2230G-30-1 (30V, 1.5A, 120W, 3 kênh)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn lập trình DC Keithley 2230-30-1 (30V, 1.5A, 120W, 3 kênh)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn lập trình DC Keithley 2220G-30-1 (30V, 1.5A, 90W, 2 kênh)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn lập trình DC Keithley 2260B-80-27 (720W,80V,27A,0.1%)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn một chiều BK Precision 1692 (3-15V/40A)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn DC Siglent SPD3303S (30V,3A, 3Ch)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn DC Siglent SPD3303D (30V,3A, 3Ch)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ nguồn DC PS3003 (0-30V/0~3A)
Giá: 1,247,000 VNĐ
Bảo hành: