Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 66 754 666
Camera chụp ảnh nhiệt Extech FLIR- I3
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera chụp ảnh nhiệt Extech FLIR- I7
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera chụp ảnh nhiệt Extech FLIR- E30
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (350 °C)- FLIR- I5
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (650°C)- FLIR- E40
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (650°C)- FLIR- E50
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (650°C)- FLIR- E60
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (120 °C)- FLIR- E30bx
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (120 °C)- FLIR- E40bx
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (120 °C)- FLIR- E50bx
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (120 °C)- FLIR- E60bx
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (650 °C)- T420
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (1200 °C)- T440
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (650 °C)- FLIR- T620
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (2000°C)- FLIR- T640
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (350 °C)- FLIR- T420bx
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (650 °C)- FLIR- T440bx
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (350°C)- FLIR- T620bx
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera hồng ngoại chụp ảnh nhiệt Extech (650 °C)- FLIR- T640bx
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke TiR110
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke Ti105
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke VT02
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke TiR125
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke TiR105
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke Ti100
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke Ti27
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke Ti29
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke Ti55FT
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke Ti50FT
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke TiR27
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke TiR29
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke TiR32
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke TiR3FT
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke TiR4FT
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke TiS
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke Ti10
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke Ti9
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke Ti400
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke Ti300
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Camera nhiệt Fluke Ti200
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: