Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
0462 633 330
Bút đo TDS Hanna HI98301 (1999 ppm (mg/L))
Giá: 989,000 VNĐ
Bảo hành:
Bút đo TDS MILWAUKEE CD600 (1990 ppm)
Giá: 800,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo độ mặn nước biến HANNA HI96822
Giá: 3,268,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo độ mặn HANNA HI 96821
Giá: 3,268,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo độ mặn HANNA HI931100
Giá: 10,771,500 VNĐ
Bảo hành:
Bút đo DO Extech DO600
Giá: 4,429,000 VNĐ
Bảo hành:
Bộ kit đo DO Extech DO600-K
Giá: 6,514,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo OXY hòa tan cầm tay EXTECH, 407510
Giá: 7,718,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo DO Hanna HI9142 (19.9mg/L)
Giá: 8,127,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo Oxy hoà tan HANNA HI 9146-04
Giá: 10,298,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo DO Extech SDL150 (có bộ ghi)
Giá: 11,051,000 VNĐ
Bảo hành: