Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 66 754 666
Cân bỏ túi KERN TEE 150-1 (150g/0,1)
Giá: 1,102,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân bỏ túi KERN TCB 200-1 (200g/0,1)
Giá: 1,508,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân bỏ túi KERN CM 320-1N (320g/0,1)
Giá: 1,450,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân bỏ túi KERN CM 1K1N (1000g/0,1)
Giá: 1,450,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân bỏ túi KERN CM 150-1N (150g/0,1)
Giá: 1,450,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân bỏ túi KERN TAB 20-3 (20g/0,001)
Giá: 2,030,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân bỏ túi KERN CM 60-2N (60g/0,01)
Giá: 2,291,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân bỏ túi KERN CM 50-C2N (10g/0,002)
Giá: 2,610,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật bỏ túi Ohaus CL2000 (2000g/1g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân kỹ thuật bỏ túi Ohaus CS200 (200g/0.1g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân bàn điện tử CAS AC (25kg/5g)
Giá: 10,578,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân bàn Ohaus D23P150EL (150kg/20g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân bàn Ohaus D23P60ER (60kg/10g)
Giá: 3,977,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân bàn Ohaus D23P300EX (300kg/50g)
Giá: 7,067,533 VNĐ
Bảo hành:
Cân đếm điện tử Ohaus TC6RS (6000g; 1g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân đếm điện tử Ohaus BC6 (6kg/0.2g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân đếm điện tử Ohaus BC15 (15kg/0.5g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân đếm điện tử Ohaus BC30 (30kg/1g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân điện tử đếm CAS CS ( 2.5kg/0.5g, 5kg/1g,10kg/2g, 25kg/5g)
Giá: 4,859,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân đếm KERN CPB 15K2DM (6.000g/2; 15.000g/5)
Giá: 6,380,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân đếm KERN CPB 6K1DM (3.000g/1; 6.000g/2)
Giá: 6,380,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân đếm KERN CPB 30K0.5N (30.000g/0,5)
Giá: 6,380,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân đếm KERN CPB 15K0.2N (15.000g/0,2)
Giá: 6,380,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân đếm KERN CPB 6K0.1N (6.000g/0,1)
Giá: 6,380,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân đếm CXB 30K2 (30kg/2)
Giá: 6,235,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân đếm CXB 15K1 (15kg/1)
Giá: 6,235,000 VNĐ
Bảo hành: