Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 66 754 666
Cân đếm CXB 6K0.5 (6kg/0,5)
Giá: 6,235,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân đếm CXB 3K0.2 (3kg/0,2)
Giá: 6,235,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân đếm CXB 30K10M (30kg/10)
Giá: 6,815,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân đếm CXB 15K5M (15kg/5)
Giá: 6,815,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân đếm CXB 6K2M (6kg/2)
Giá: 6,815,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử Ohaus AV264C (260g; 0.0001g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân điện tử CAS SH (5000/2g)
Giá: 1,978,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN ECE 50K20 (50kg/20g)
Giá: 2,871,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN ECE 20K10 (20kg/10g)
Giá: 2,871,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN ECE 10K5 (10kg/5g)
Giá: 2,871,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN ECB 50K20 (50kg/20g)
Giá: 3,335,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN ECB 20K10 (20kg/10g)
Giá: 3,335,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN ECB 10K5 (10kg/5g)
Giá: 3,335,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN FCE 30K10 (30kg/10g)
Giá: 2,871,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN FCE 15K5N (15kg/5g)
Giá: 2,871,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN FCE 6K2N (6kg/2g)
Giá: 2,871,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN FCE 3K1N (3kg/1g)
Giá: 2,871,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN FCB 24K2 (24kg/2g)
Giá: 5,220,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN FCB 12K1 (12kg/1g)
Giá: 5,220,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN FCB 6K0.5 (5kg/0,5g)
Giá: 5,655,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN FCB 30K1 (30kg/1g)
Giá: 6,380,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN FCB 3K0.1 (3kg/0,1g)
Giá: 6,380,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử KERN FCB 8K0.1 (8kg/0,1g)
Giá: 6,670,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân điện tử Extech SC600 ( 600g, ±0.05%)
Giá: 8,815,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích ẩm KERN MLS 150-2A (150g/0,01)
Giá: 28,710,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích ẩm KERN DBS 60-3 (60g/0,001)
Giá: 31,610,000 VNĐ
Bảo hành: