Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 66 754 666
Cân phân tích EXPLORER Ohaus EX1103 (1100g/0.001g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân phân tích EXPLORER Ohaus EX423 (420g/0.001g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân phân tích EXPLORER Ohaus EX223 (220g/0.001g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân phân tích OHAUS EX 214 (120/0.0001g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân phân tích EXPLORER Ohaus EX324 (320g/0.0001g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân phân tích EXPLORER Ohaus EX224 (220g/0.0001g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân điện tử phân tích OHAUS DV215CD, 210g/0.00001g
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân điện tử CAS SH (2000/1g)
Giá: 1,827,500 VNĐ
Bảo hành:
Cân bán phân tích AXIS AD500 (500/0.001g)
Giá: 10,266,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ABJ 80-4M (83g/0,0001)
Giá: 23,780,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ABS 80-4N (82g/0,0001)
Giá: 24,650,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ABS 120-4N (120g/0,0001)
Giá: 26,390,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ABJ 80-4NM (82g/0,0001)
Giá: 27,260,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ABJ 120-4NM (120g/0,0001)
Giá: 28,130,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ABJ 220-4M (220g/0,0001)
Giá: 28,130,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN AES 120-4 (120g/0,0001)
Giá: 28,710,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ABS 220-4N (220g/0,0001)
Giá: 29,290,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ALS-4A (160g/0,0001)
Giá: 29,580,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN AES 220-4 (220g/0,0001)
Giá: 30,450,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ALS 250-4A (250g/0,0001)
Giá: 30,450,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN AEJ 120-4M (120g/0,0001)
Giá: 30,450,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ABJ 320-4 (320g/0,0001)
Giá: 31,030,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ABJ 220-4NM (220g/0,0001)
Giá: 31,610,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ALJ 160-4AM (160g/0,0001)
Giá: 32,190,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN AEJ 220-4M (220g/0,0001)
Giá: 32,190,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ALJ 250-4AM (250g/0,0001)
Giá: 33,350,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ABS 320-4N (320g/0,0001)
Giá: 33,350,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ABJ 320-4NM (320g/0,0001)
Giá: 36,250,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ALT 160-4B (160g/0,0001)
Giá: 40,020,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ABT 120-4M (120g/0,0001)
Giá: 40,310,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ALT 250-4B (250g/0,0001)
Giá: 41,470,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân phân tích KERN ABT 320-4M (320g/0,0001)
Giá: 52,490,000 VNĐ
Bảo hành: