Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
0462 633 330
Cân bàn điện tử CAS AC (25kg/5g)
Giá: 10,578,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân bàn Ohaus D23P150EL (150kg/20g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân bàn Ohaus D23P60ER (60kg/10g)
Giá: 3,977,000 VNĐ
Bảo hành:
Cân bàn Ohaus D23P300EX (300kg/50g)
Giá: 7,067,533 VNĐ
Bảo hành: