Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 66 754 666
Máy phát xung Uni DFG-9005 (5Mhz, 2CH)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiện sóng cầm tay Siglent SHS806(60Mhz, 2Ch, 1GSa/s)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiện sóng số cầm tay Fluke 192C (60Mhz, 500MSa/s, 2CH)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiện sóng số cầm tay Fluke 196C (100Mhz, 1GSa/s, 2CH)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiện sóng cầm tay Fluke 123 (20Mhz, 2CH)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiện sóng cầm tay Fluke 124 (40Mhz, 2CH)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiện sóng cầm tay Fluke 125 (40Mhz, 2CH)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiện sóng cầm tay Protek 1006 (60Mhz, 2 kênh)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-207 (70MHz,2 channels)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiện sóng cầm tay 100MHz Owon HDS3102M-N
Giá: 20,100,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy hiện sóng số Tektronix DPO7354C (3.5Ghz, 4CH, 40GS/s)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiện sóng số Tektronix DPO7254C (2.5Ghz, 4CH, 40GS/s)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiện sóng số Tektronix DPO7104C (1Ghz, 4CH, 20GS/s)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiện sóng số Tektronix DPO7054C (500Mhz, 4CH, 20GS/s)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: