Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
0462 633 330
Module Panasonic FP0-E16RS-A, 8 I/P 8 O/P RELAY
Giá: 4,278,500 VNĐ
Bảo hành:
Module Panasonic AFPX-E30R, 16 In 14 Out Relay
Giá: 7,761,500 VNĐ
Bảo hành:
Module Analog Panasonic FP0-A80-A, 8 ANALOG IN
Giá: 10,664,000 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV00022D/DK, 220V/0.2kW
Giá: 3,676,500 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV00042D/DK, 220V/0.4kW
Giá: 3,741,000 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV00042G/GK, 220V/0.4kW
Giá: 4,300,000 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV00072G/GK, 220V/0.75kW
Giá: 4,859,000 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV00152D/DK, 220V/1.5kW
Giá: 5,095,500 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV00152G/GK, 220V/1.5kW
Giá: 5,633,000 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV00074, 3P 400V/0.75kW
Giá: 6,536,000 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV00154, 3P 400V/1.5kW
Giá: 7,009,000 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic AVF100-0154, 3P 400V/1.5kW
Giá: 8,600,000 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV00224, 3P 400V/2.2kW
Giá: 8,793,500 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic AVF100-0224, 3P 400V/2.2kW
Giá: 9,395,500 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic AVF100-0374, 3P 400V/3.7kW
Giá: 10,578,000 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV00374, 3P 400V/3.7kW
Giá: 10,578,000 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic AVF100-0554 , 3P 400V/5.5kW
Giá: 17,995,500 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV80554Z, 3P 400V/5.5kW
Giá: 17,995,500 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic AVF100-0754, 3P 400V/7.5kW
Giá: 21,070,000 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV80754Z, 3P 400V/7.5kW
Giá: 21,070,000 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic AVF100-1104, 3P 400V/11kW
Giá: 25,004,500 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV81104Z, 3P 400V/11kW
Giá: 25,004,500 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic AVF100-1504, 3P 400V/15kW
Giá: 31,024,500 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV81504Z, 3P 400V/15kW
Giá: 31,024,500 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV81904Z, 3P 400V/19kW
Giá: 42,118,500 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV82204Z, 3P 400V/22kW
Giá: 43,322,500 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV83004Z, 3P 400V/30kW
Giá: 57,297,500 VNĐ
Bảo hành:
Biến tần Panasonic BFV83704Z, 3P 400V/37kW
Giá: 74,325,500 VNĐ
Bảo hành:
PLC Panasonic FP0-C10RS-A, 6 I/P 4 O/P RELAY
Giá: 4,708,500 VNĐ
Bảo hành:
PLC Panasonic AFPX-C14R, 8 IN 6 OUT AC240V RELAY
Giá: 5,052,500 VNĐ
Bảo hành: