Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 626 33331
Bút đo ORP/ Oxy hóa khử - RE300
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bút đo pH - pH50
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bút đo pH tích hợp đo nhiệt độ - pH60
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kit đo pH/ mV/ nhiệt độ - pH300
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo pH với thanh điện cực - pH220-S
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo pH với cáp điện cực - pH220- C
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kit đo pH bê tông - pH150-C
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bút đo pH - pH110
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bút đo pH - pH100
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kit đo pH/ mV/ nhiệt độ - Oyster-16
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kit đo pH/ mV/ nhiệt độ - Oyster-15
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo pH/ mV/ nhiệt độ - Oyster-10
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kit đo pH/ Chlorine/ nhiệt độ - EX800
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kit đo pH/ Chlorine/ Opr và nhiệt độ - EX900
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bút đo pH/ độ dẫn - EC500
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
 Bộ kit đo pH/ độ dẫn - EC510
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kit đo oxy hòa tan/ PH/ độ dẫn/ TDS/ độ mặn và nhiệt độ - DO610
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo pH/ mV/ nhiệt độ - 407228
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo pH/ mV/ Tds / Orp và độ mặn - 341350A-P
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
 Bộ kit đo oxy hòa tan/ PH/ độ dẫn/ Tds/ độ mặn và nhiệt độ - DO610
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo pH/ mV/ Tds / Orp và độ mặn - 341350A-P
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bút đo pH/ độ dẫn - EC500
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kit đo pH/ độ dẫn - EC510
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo 7 trong 1 - EC600
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kit đo độ dẫn/ TDS/độ mặn - EC410
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo độ dẫn/ TDS và nhiệt độ - EC150
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kit đo pH/ Chlorine/ nhiệt độ - EX800
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kit đo pH/ Chlorine/ Opr và nhiệt độ - EX900
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bút đo Fluoride - CL200
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bút đo Fluoride - FL700
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo oxy hòa tan 9 trong 1 - DO700
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kit đo oxy hòa tan - DO600-K
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bút đo oxy hòa tan - DO600
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo oxy hòa tan, ghi dữ liệu - SDL150
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo đa chỉ tiêu nước - WQ530
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo độ mặn, nhiệt độ - EC170
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo chlorine 2 chế độ - CL500
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: