Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
0462 633 330
Màn hình cảm ứng NB5 và NB7
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Màn hình cảm ứng NP
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Màn hình đơn sắc NT11
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Màn hình cảm ứng NS
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
PLC cỡ vừa CJ2M
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
PLC loại mô đun CJ1M
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
PLC đa năng CP1H
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
PLC loại nhỏ CPM2A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
PLC loại nhỏ CPM1A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ lập trình ZEN
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn một chiều S8JC-Z
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn một chiều S8VE
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn một chiều S8VS
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn một chiều S8VM
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nguồn một chiều S8JX
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ hiển thị nhiệt độ K3MA-L
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ hiển thị tín hiệu K3MA-J
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ hiển thị tần số K3MA-F
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ đo dòng / áp K3HB-X
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ đo trọng lượng K3HB-V
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ đo tần số K3HB-R
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Điều khiển nhiệt E5CC/E5EC
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Điều khiển nhiệt E5CSZ
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Điều khiển nhiệt E5AZ
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Điều khiển nhiệt E5EZ
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Điều khiển nhiệt E5CZ
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Điều khiển nhiệt E5AN
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Điều khiển nhiệt E5EN
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Điều khiển nhiệt E5CN
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
3G3MX2 - Biến tần vector
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
3G3RX - Biến tần vector công suất lớn
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
3G3JX - Biến tần V/F
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ đếm thời gian H7ET
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ đếm vòng quay H7ER
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ đếm sự kiện H7EC
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ đếm đa năng H7CX
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Rơle thời gian H5F
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ định thời đa năng H5CX
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Rơ le thời gian H3JA
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Rơ le thời gian H3CR-H
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: