Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
0462 633 330
Máy ly tâm lạnh TDL-5LM (4x250ml; 5.500 v/p)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy ly tâm lạnh TDL-5LM (4x250ml; 5.500 v/p)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy ly tâm lạnh tốc độ cao GL-25LM (6 × 1000ml;25,000 v/p)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy ly tâm lạnh tốc độ cao GL-26LM (6 × 1000ml;26,000 v/p)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy ly tâm lạnh điện tử tốc độ cao HERMLE Z32HK (4x100ml; 20000 v/p)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy ly tâm lạnh điện tử HERMLE Z366 (4x250ml; 20000 v/p)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy ly tâm lạnh điện tử HERMLE Z326K (4x100ml; 18000 v/p)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy ly tâm lạnh điện tử HERMLE Z400K (4x500ml; 13500 v/p)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy ly tâm lạnh điện tử HERMLE Z383K (4x500ml; 17000 v/p)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy ly tâm lạnh điện tử tốc độ cao HERMLE Z36HK (6x250ml; 30000 v/p)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy ly tâm JINYI, 800
Giá: 2,085,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy ly tâm JINYI, 800
Giá: 2,085,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy ly tâm JINYI, 800D
Giá: 2,408,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy ly tâm JINYI, 80-1
Giá: 2,644,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy ly tâm JINYI, 90-1
Giá: 3,246,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy ly tâm hiển thị số JINYI, 90-2
Giá: 5,439,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy ly tâm hiển thị số JINYI, 80-3
Giá: 5,891,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy ly tâm hiển thị số JINYI, 80-2A
Giá: 7,202,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy ly tâm điều khiển số JINYI, 80-2C
Giá: 10,599,500 VNĐ
Bảo hành: