Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
0462 633 330
Nồi hấp tiệt trùng Hirayama HV 110 (110lit; 105 -1350C)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nồi hấp tiệt trùng Hirayama HV 25 (25lit; 5 -1280C)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nồi hấp tiệt trùng Hirayama HVA 110 (110lit; 105 -1350C)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nồi hấp tiệt trùng Hirayama HVA 85 (85lit; 105 -1350C)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nồi hấp tiệt trùng Hirayama HVE 50 (50lit; 105 -1350C)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nồi hấp tiệt trùng XY 280B, 18 lít
Giá: 3,800,000 VNĐ
Bảo hành:
Nồi hấp tiệt trùng LDZX - 30 - KA, 30 lít
Giá: 23,000,000 VNĐ
Bảo hành:
Nồi hấp tiệt trùng LDZX - 50 FAS, 50 lít
Giá: 31,500,000 VNĐ
Bảo hành:
Nồi hấp tiệt trùng LDZX - 50 - KBS, 50 lít
Giá: 32,500,000 VNĐ
Bảo hành:
Nồi hấp tiệt trùng YXQ-LS-75SII, 60Lít
Giá: 33,000,000 VNĐ
Bảo hành: