Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
0462 633 330
Tủ ấm BOD Velp FTC 120 (20 0C)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ ấm BOD Velp FOC 120E (3- 50 0C)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tủ ấm lạnh Velp-Italy FTC90
Giá: 31,958,000 VNĐ
Bảo hành:
Tủ ấm BOD VELP FTC90E (3-50 độ C)
Giá: 33,263,000 VNĐ
Bảo hành:
Tủ ấm lạnh Velp-Italy FOC225E
Giá: 40,020,000 VNĐ
Bảo hành:
Tủ ấm chỉ kim 150 lít 303-3 (Trung Quốc)
Giá: 4,500,000 VNĐ
Bảo hành:
Tủ ấm hiển thị số 9082
Giá: 13,600,000 VNĐ
Bảo hành: