Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
0462 633 330
Máy phân tích phổ USB Aaronia Spectran HF-6080 V4X (10Mhz – 8GHz)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phân tích phổ USB Aaronia Spectran HF-6060 V4X (10Mhz – 6GHz)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy đo phân tích phổ cầm tay Protek 7830 (2.9Ghz)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phân tích phổ GW instek GSP-730 (150kHz ~ 3Ghz)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phân tích phổ GW instek GSP-830 (9kHz ~ 3Ghz, Tracking Generator)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phát tín hiệu Siglent SDG5082 (80Mhz, 2Ch)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phát tín hiệu Siglent SDG5122 (120Mhz, 2Ch)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phát tín hiệu Siglent SDG5162 (160Mhz, 2Ch)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phát xung tùy ý Siglent SDG1050 (50Mhz, 2Ch)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phát xung tùy ý Siglent SDG1025 (25Mhz, 2Ch)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phát xung tùy ý Siglent SDG1020 (20Mhz, 2Ch)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phát xung tùy ý Siglent SDG1010 (10Mhz, 2Ch)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phát xung tùy ý Siglent SDG1005 (5Mhz, 2Ch)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phát xung Uni FG-8102 (2Mhz)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phát xung Uni FG-8110 (10Mhz)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phát xung Uni DFG-9020 (20Mhz, 2CH)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phát xung Uni DFG-9010 (10Mhz, 2CH)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phát sóng âm Gwinstek GAG-809 ( 1Mhz )
Giá: 3,332,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy phát xung Protek 9205C ( 2Mhz, Counter)
Giá: 3,440,000 VNĐ
Bảo hành: