Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 626 33330
Máy hiệu chuẩn lưu lượng Fluke 5142-50K (0.5 đến 50 slm (lít/phút))
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiệu chuẩn lưu lượng Fluke 5142-10K (0.1 đến 10 slm (lít/phút))
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiệu chuẩn độ ồn BK Precision CAL73
Giá: 6,987,500 VNĐ
Bảo hành:
Thiết bị hiệu chuẩn âm thanh Extech 407744
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiệu chuẩn âm thanh Extech 407766
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiệu chuẩn máy hiện sóng Fluke 9500B/1100 (1100Mhz)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiệu chuẩn máy hiện sóng Fluke 9500B/600 (600Mhz)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ khếch đại dòng điện Fluke 52120A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 5080A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 741B 120
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 726
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiệu chuẩn áp suất đa năng Fluke 725 US
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiệu chuẩn áp suất đa năng Fluke 725/P27EX
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 725Ex
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiệu chuẩn dòng điện, điện áp, điện trở Sanwa STD5000M
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hiệu chuẩn đa năng EXTECH 412400
Giá: 8,600,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy hiệu chuẩn đa năng E Instruments DPC 2000
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: