Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 626 33330
Mũi hàn kiểu dao PACE 1121-0402-P1 (6.6mm)
Giá: 387,000 VNĐ
Bảo hành:
Bộ mũi hàn PACE 6993-0210 (8 cái)
Giá: 1,311,500 VNĐ
Bảo hành:
Bộ mũi hút thiếc PACE 6993-0288-p1 (8 cái)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hút khói thiếc PACE ARM-EVAC 50 (Made in USA)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hút khói thiếc PACE ARM-EVAC 105 (Made in USA)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hút khói thiếc PACE ARM-EVAC 200 (Made in USA)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hút khói thiếc PACE ARM-EVAC 250 (Made in USA)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
ống nối chuyển đổi cỡ 75mm sang 50mm PACE 8886-0299-P1
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Ống hút khói PACE 8886-0750-P1 (75mm)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Ống hút khói PACE 8882-0415-P1 (50mm x 610mm)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ gá ống hút khói PACE 8886-0552-P1 (dùng cho ống 50mm)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tay hàn PACE TS-15 (Made in USA)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tay hàn PACE TW-15 (Made in USA)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tay cầm PACE CT-15 (Made in USA)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tay cầm PACE PV-65 Pik-Vac Vacuum Wand
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tay hàn PACE HP-65 HandiPik
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tay hàn PACE TJ-70 ThermoJet (R) (Intelliiheat)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tay hàn PACE TP-100 Thermo-Pik (IntelliHeat) Thermo-Piks
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tay hàn PACE MT-100 MiniTweez Handpiece (IntelliHeat) Tweezers
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tay Hút PACE SX-100 Sodr-X-Tractor (IntelliHeat)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tay hàn PACE PS-90 Universal Soldering Iron (IntelliHeat)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tay hàn PACE TD-100 Iron for WJS 100 (IntelliHeat)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tay hàn PACE TD-100 ThermoDrive Iron (IntelliHeat)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy kiểm tra Board BGA PACE XR 3500 (Made in USA)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy kiểm tra Board BGA PACE XR 3700 (Made in USA)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: