Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 626 33330
Điện trở shunt đo dòng chính xác GW instek PCS-1000 (1000V, 300A)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Mainframe GW instek PEL-2002 (2 ngăn)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Mainframe GW instek PEL-2004 (4 ngăn)
Giá: 30,422,500 VNĐ
Bảo hành:
Mainframe BK Precision MDL001
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9835(0-500A/0-150V/15KW)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9834(0-500A/0-150V/10KW)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9718F(0-480A/0-150V/0-6000W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9718E(0-120A/0-600V/0-6000W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9718(0-240A/0-150V/0-6000W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9717C(0-500A/0-150V/0-3600W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9717B(0-120A/0-500V/0-3600W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9717(0-240A/0-150V/0-3600W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9716B (0-120A/0-500V/2400W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9715 (0-240A/0-150V/1800W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9716 (0-240A/0-150V/2400W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9715B (0-120A/0-500V/1800W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9714B (0-60A/0-500V/1200W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9714 (0-240A/0-150V/1200W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9713B ( 0-30A/0-500V/600W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9713 (0-120A/0-150V/600W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9712C ( 0-60A/0-150V/300W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9712B (0-30A/0-500V/300W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tải điện tử DC Maynuo M9712 (0-30A/0-150V/300W)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: