Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 626 33330
Súng phun sơn Crossman 70-717 ( 2.0 m/m, 1000 cc)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Súng phun sơn Crossman 70-716 ( 1.5 m/m, 700 cc)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Súng phun sơn Crossman 70-713 ( 1.5 m/m, 400 cc)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Súng phun sơn Crossman 70-712 ( 1.2 m/m, 400 cc)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Súng bắn đinh dùng khí Crossman 71-601 ( F18/30, đinh 30 mm, 60psi~100psi)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Súng bắn đinh dùng khí Crossman 71-631 ( F18/50, đinh 50 mm, 60psi~100psi)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Súng sủi nhiều đầu DAIKOKU, DNS- 80
Giá: 3,681,150 VNĐ
Bảo hành:
Máy gõ rỉ DAIKOKU, DNS – 45
Giá: 4,852,425 VNĐ
Bảo hành:
Súng gõ rỉ DAIKOKU, DNS- 45P, 3000 rpm
Giá: 4,963,975 VNĐ
Bảo hành:
Máy khoan hơi SHINANO- Nhật Bản, SI-5100A, 5000 v/p
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy khoan hơi SHINANO- Nhật Bản, SI-5300A, 2000 v/p
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy bắn vít hơi Crossman 70-807 ( 1/4 inch, 6.3 kg/cm2, 8500 RPM)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy bắn vít hơi Crossman 70-802 ( 1/4 inch, 6.3 kg/cm2, 9000 RPM)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Súng vặn ốc DAIKOKU, DT-1318, 1/2
Giá: 4,071,575 VNĐ
Bảo hành:
Súng hơi 3/4 inch SP 2669
Giá: 4,801,500 VNĐ
Bảo hành:
Súng vặn ốc DAIKOKU, DT-1320, 3/4
Giá: 8,589,350 VNĐ
Bảo hành:
Súng hơi 1 inch
Giá: 10,476,000 VNĐ
Bảo hành:
Cuộn dây hơi tự rút Sankyo, WHC-206A, 6.5mmx8m
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy bắt vít Makita TD0101F
Giá: 1,330,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy bắt vít Makita 6825, 570W
Giá: 2,250,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy bắt vít Makita 6821, 570W
Giá: 2,900,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy bắt vít Makita 6802BV, 510W
Giá: 5,200,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy uốn sắt Kunwoo KMB-16
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy cắt sắt thủy lực Kunwoo KMC-25H
Giá: 18,139,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy cắt sắt thủy lực Kunwoo KMC-25W
Giá: 43,650,000 VNĐ
Bảo hành: