Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 626 33330
Kích đội cá sấu dùng hơi Masada ASJ-50M (5 tấn)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Kích đội cá sấu dùng hơi Masada ASJ-30M (3 tấn)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Kích đội cá sấu Masada SJ-50H (5 tấn)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Kích đội cá sấu Madasa 2 tấn
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Kích đội cá sấu Masada SJ-30H (3 tấn)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Kích đội cá sấu Masada SJ-100H - 10 tấn
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kít nâng hạ di động PPK 4 (4 tấn)
Giá: 8,671,000 VNĐ
Bảo hành:
Bộ kít nâng hạ di động PPK 10 (10 tấn)
Giá: 14,471,000 VNĐ
Bảo hành:
Nêm thủy lực Bega Betex 15 TL (15t)
Giá: 27,550,000 VNĐ
Bảo hành:
Bộ nêm thủy lực Bega Betex 15TL SET (15t)
Giá: 33,350,000 VNĐ
Bảo hành: