Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 626 33330
Máy xịt rửa cao áp Makita HW111 ( 110Bar, 1700W, 370L/h)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Súng phun ARWA 60cm(có nắp chụp)
Giá: 65,000 VNĐ
Bảo hành:
Giá thép
Giá: 90,000 VNĐ
Bảo hành:
Súng phun ARWA 90cm(có nắp chụp)
Giá: 90,000 VNĐ
Bảo hành:
Dây áp lực PVC ARWA (Cuộn 10m)
Giá: 137,000 VNĐ
Bảo hành:
Dây áp lực PVC ARWA (Cuộn 15m)
Giá: 200,000 VNĐ
Bảo hành:
Dây áp lực PVC ARWA (Cuộn 20m)
Giá: 258,000 VNĐ
Bảo hành:
Dây áp lực PVC ARWA (Cuộn 50m)
Giá: 605,000 VNĐ
Bảo hành:
Dây áp lực PVC ARWA (Cuộn 100m)
Giá: 1,176,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy phun rửa áp lực Ergen EN 6702 (1200W)
Giá: 1,540,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy phun rửa áp lực Ergen EN 6705 (1200W)
Giá: 1,780,000 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 12L KOCU GZ-3
Giá: 2,550,000 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 12L KOCU GZ-8
Giá: 2,950,000 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 20L KOCU GZ-85W
Giá: 4,074,000 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN INOX 12L KOCU US-8
Giá: 4,306,000 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 45L KOCU GZ-75B
Giá: 4,760,000 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN KOCU GZ-7
Giá: 5,300,000 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 20L KOCU GZ-150
Giá: 4,930,000 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 30L KOCU GZ-200
Giá: 5,230,000 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 45L KOCU GZ-75B
Giá: 4,760,000 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 20L KOCU GZ-10
Giá: 4,450,000 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 30L KOCU GZ-9
Giá: 4,500,000 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 30L KOCU GZ-9X
Giá: 41,790,400 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 20L KOCU GZ-9Tie
Giá: 4,539,600 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 30L KOCU GZ-A9
Giá: 4,190,400 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 20L KOCU GZ-100(LT100)
Giá: 4,856,000 VNĐ
Bảo hành:
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 60L KOCU GZ—95A
Giá: 5,780,000 VNĐ
Bảo hành:
Tủ chống ẩm Fujie AD030 ( 30 lít )
Giá: 2,500,000 VNĐ
Bảo hành:
Tủ chống ẩm Fujie AD040 ( 40 lít )
Giá: 2,750,000 VNĐ
Bảo hành:
Tủ chống ẩm Fujie AD060 ( 60 lít )
Giá: 3,900,000 VNĐ
Bảo hành:
Tủ chống ẩm Fujie AD080II ( 80 lít )
Giá: 4,700,000 VNĐ
Bảo hành:
Tủ chống ẩm Fujie AD100 ( 100 lít )
Giá: 5,600,000 VNĐ
Bảo hành: