Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 626 33330
Máy quét, chụp 3D, Shining3D-Metric-H (0.1*0.1*0.1~50*50*50m3)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy quét 3D thẳng, EaScan-H (40mmx30mm)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy quét 3D thằng, EaScan-N (200mm×150mm)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy quét 3D nhỏ, EinScan (50mm ~ 500mm)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy quét 3D kích thước lớn, TitanScan (1200x900mm)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy quét 3D OptimScan I (200mmx150mm)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy quét hàm răng 3D, AutoScan-IT
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy quét hàm răng 3D, AutoScan-DS
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy quét 3D quang học 2 thấu kính OpticScan-DM-Classic (60mmx45mm)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy quét 3D quang học 2 thấu kính OpticScan-DM-Classic (200mmx150mm)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy quét 3D quang học 2 thấu kính OpticScan-DL-Classic (400mmx300mm)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: