Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 626 33330
Cân thủy sản Ohaus Valor 3000 V31XW301 (300g/0.1g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân thủy sản Ohaus Valor 3000 V31XH2 (2kg/0.1g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân thủy sản Ohaus Valor 1000 V11P15 ( 15kg/2g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân thủy sản Ohaus Valor 1000 V11P6 ( 6kg/1g)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân thủy sản Ohaus Valor 1000 V11P3 ( 3kg/0.5)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Cân thủy sản Ohaus V21PW6, 6000g/1
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: