Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 62 633 330
Máy xác định vị trí lỗi cáp SENTER ST612 (8km)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy kiểm tra lỗi cáp (phản xạ kế) SebaKMT Digiflex Com, 30km
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kít kiểm tra cáp tín hiệu Bk Precision 262
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy kiểm tra cáp mạng LAN HIOKI 3665-20
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bộ kít kiểm tra mạng Extech 40180
Giá: 1,677,000 VNĐ
Bảo hành:
Bộ kit kiểm tra cáp Extech CT40
Giá: 1,763,000 VNĐ
Bảo hành:
Thiết bị kiểm tra cáp LAN Tenmars LC-90
Giá: 720,000 VNĐ
Bảo hành:
Thiết bị mô phỏng IPTV SENTER ST363
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Thiết bị kiểm tra ADSL2+Tester SENTER ST332B
Giá: 10,427,500 VNĐ
Bảo hành:
Thiết bị kiểm tra xDSL SENTER ST330
Giá: 22,940,500 VNĐ
Bảo hành:
Thiết bị kiểm tra VDSL SENTER ST330
Giá: 34,615,000 VNĐ
Bảo hành:
Thiết bị đo, kiểm tra IPTV SENTER ST360
Giá: 41,301,500 VNĐ
Bảo hành:
Thiết bị kiểm tra HD IPTV SENTER ST360B
Giá: 68,821,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy phát mẫu Video HDTV BK Precision 1253
Giá: 13,437,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy kiểm tra mạng Wi-fi Fluke Networks AirCheck
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy phân tích sóng RF hiệu Protek 3920N
Giá: 38,540,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy phát sóng RF BK Precision 2005B (450Mhz)
Giá: 6,428,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy phân tích mạng Protek A338 (300Khz ~ 8Ghz)
Giá: 761,100,000 VNĐ
Bảo hành: