Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 626 33330
Máy chiếu biến dạng Huatec HB16 (100X, 360°)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Thiết bị kiểm tra kim cương SAUTER JD
Giá: 2,610,000 VNĐ
Bảo hành:
Thiết bị kiểm tra kim cương SAUTER JE
Giá: 6,960,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Vickers HUATEC XHV-50
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Vickers HUATEC XHV-30
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Vickers HUATEC XHV-10
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Vickers HUATEC XHV-5
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-R150
Giá: 58,716,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-MR150
Giá: 76,583,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng BRINELL HUATEC DHB3000
Giá: 89,440,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR450
Giá: 112,144,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR150P
Giá: 112,144,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR1500
Giá: 112,144,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR45P
Giá: 115,068,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng BRINELL HUATEC MHB-3000
Giá: 123,840,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-BRV
Giá: 136,976,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR3000
Giá: 137,600,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR3100
Giá: 144,480,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR3200
Giá: 165,120,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Vickers HUATEC MHV-50
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Vickers HUATEC MHV-30
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Vickers HUATEC MHV-10
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng Vickers HUATEC MHV5
Giá: 191,092,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-DR150
Giá: 241,918,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng BRINELL HUATEC XHB-3000
Giá: 254,560,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-TDV2000
Giá: 467,775,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy đo độ cứng Huatec HT-6510C (100HC)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: