Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 626 33330
Màn hình HG3G/HG4G
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Màn hình HG2G
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Khối truyền thông
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Khối mở rộng in/out
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
FC4A CPU ngõ vào 24 V DC
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
FC5A CPU, ngõ vào 24V DC
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Timer kích thước nhỏ loại chân tròn GT5P
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Timer kích thước nhỏ loại chân dẹp GT5Y
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Timer đa chức năng loại timer đôi
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Timer đa chức năng loại sao tam giác
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Timer đa chức năng GT3F
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Timer đa chức năng GT3A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Timer đơn giản GE1A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
RH4B relay loại lớn 4 cực Imax=10A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
RH2B relay loại lớn 2 cực Imax=10A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
RR3P relay loại lớn 3 cực Imax=10A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
RR2P relay loại lớn 2 cực Imax=10A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
RU4S relay loại lớn 4 cực Imax=6A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
RU2S relay loại lớn 2 cực Imax=10A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
RY4S relay loại lớn 4 cực Imax=5A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
RM2S relay loại lớn 2 cực Imax=5A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
RJ2S relay loại nhỏ 2 cực Imax=8A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
RJ1S relay loại nhỏ 1 cực Imax=12A
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Công tắc chọn vuông
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Đèn báo vuông
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nút nhấn có đèn, vuông Led 24V DC
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nút nhấn không đèn, vuông
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Công tắc chọn tròn
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Đèn báo tròn
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nút nhấn có đèn, tròn led 24VDC
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nút nhấn không đèn, tròn
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Bóng đèn
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Tiếp điểm phụ
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Công tắc xoay có khóa 3 vị trí (45 độ)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Công tắc xoay 3 vị trí (45 độ)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Công tắc xoay có khóa 2 vị trí (90 độ)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Công tắc xoay 2 vị trí (90 độ)
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nút nhấn không đèn
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nút nhấn khẩn
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Nút nhấn có đèn, loại phẳng, nhấn giữ
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: