Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
04 66 754 666
Hỗ trợ trực tuyến
Máy hàn MIG Jasic MIG-500(J81), ra 60-500A, Vào 380V
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hàn MIG Jasic MIG350 ( J1601 ), ra 50-350A,vào 380V
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hàn MIG Jasic MIG-250F, ra 50-250A, vào 380V
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy căt Plasma LGK40
Giá: 5,014,900 VNĐ
Bảo hành:
Máy căt Plasma LGK-60
Giá: 9,496,300 VNĐ
Bảo hành:
Máy căt Plasma LGK-100
Giá: 16,538,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy hàn JASIC TIG200S, ra 10-200A, vào 220V
Giá: 4,372,760 VNĐ
Bảo hành:
Máy hàn TIG, hàn Que MULER PROTIG 500D, 500A
Giá: 17,605,500 VNĐ
Bảo hành:
Máy hàn Tiến Đạt dây đồng - 160A/220V
Giá: 3,524,980 VNĐ
Bảo hành:
Máy hàn Tiến Đạt dây đồng - 200A/220V
Giá: 4,763,185 VNĐ
Bảo hành:
Máy hàn Tiến Đạt dây đồng - 250A/220V
Giá: 6,168,715 VNĐ
Bảo hành:
Máy hàn Tiến Đạt dây đồng - 250A/380V
Giá: 6,927,255 VNĐ
Bảo hành:
Máy hàn Tiến Đạt dây đồng - 300A/380V
Giá: 8,734,365 VNĐ
Bảo hành:
Máy hàn Tiến Đạt dây đồng - 400A/380V
Giá: 10,195,670 VNĐ
Bảo hành:
Máy hàn Tiến Đạt dây đồng - 500A/380V
Giá: 11,032,295 VNĐ
Bảo hành:
Máy hàn que một chiều VARC-250
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hàn que một chiều ARC-200
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hàn hồ quang chìm MZ-1000
Giá: 80,025,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy hàn que xoay chiều dây đồng BX1 - 315
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Máy hàn que ZIP-160, MULER
Giá: 3,254,350 VNĐ
Bảo hành: