Danh mục
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá sản phẩm
0462 633 330
Máy hút, thổi bụi Bosch GAS 11-21, 1100W
Giá: 3,207,984 VNĐ
Bảo hành:
Máy hút bụi công nghiệp IZI-30y (1 motor)
Giá: 3,783,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy hút bụi công nghiệp IZI-70 (2 motor)
Giá: 6,305,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy hút bụi công nghiệp IZI-60 (2 motor)
Giá: 6,305,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy hút bụi công nghiệp IZI-30 (1 motor)
Giá: 3,783,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy hút bụi công nghiệp IZI-603B (3 motor)
Giá: 6,984,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy hút bụi công nghiệp IZI-60T (3 motor)
Giá: 7,178,000 VNĐ
Bảo hành:
Máy hút bụi nghiệp IZI-80 (3 motor)
Giá: 7,915,200 VNĐ
Bảo hành:
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-360EB
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Quạt thổi khô con sò CAMRY BF533
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành:
Quạt thổi khô con sò IZI-900
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: