Địa chỉ: Tầng 4, 456 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Website: www.thietbi.biz - Email: info@thietbi.biz